top of page
DB867DEE-4BAC-414E-AD83-EE860D4AB135.jpeg

Helo yno,

Ydych chi'n edrych ar fynd i mewn i'r diwydiant glanhau? Beth am ddod yn fasnachfraint JJ Cleaning Services. Rhai o'r manteision yw y byddwch yn ymuno â chwmni sydd eisoes yn adnabyddus ledled Birmingham. beth am wneud ni'n hysbys yn eich ardal chi drwy ddod â'n gwasanaethau glanhau gwych i'ch cymunedau gyda gwên ar wynebau pobl. Gallwch chi bob amser gysylltu â ni i glywed mwy am y wybodaeth fasnachfraint.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Ynglŷn â JJ Cleaning Services

“EST.2017 Gwasanaethau Glanhau Lleol gyda chwsmeriaid sy’n dychwelyd yn fisol yn Birmingham y Deyrnas Unedig Yma yn JJ Cleaning Services rydym yn ystyried holl ofynion cwsmeriaid ac adolygiadau i’w dangos gyda staff cyfeillgar i wneud y peth gorau yno i wneud i’ch tŷ/gweithle neu gerbyd edrych yn newydd. gyda lleiaf i ddim anghyfleustra i chi."

Rydyn ni nawr yn edrych ar gynyddu'r maes lle rydyn ni'n darparu ein gwasanaethau.

Beth yw masnachfraint ??

Er bod masnachfreiniwr yn entrepreneur sefydledig gyda model busnes trwyddedig, mae deiliad masnachfraint yn berson neu'n gorfforaeth sy'n berchen ar y busnes ac yn ei weithredu gan ddefnyddio'r model busnes a drwyddedir gan y masnachfreiniwr. Mae masnachfreinio yn disgrifio'r berthynas fusnes rhwng y masnachfreiniwr a deiliad y fasnachfraint.

Wrth fasnachfreinio, mae perchennog masnachfraint yn partneru â brand corfforaethol i agor busnes o dan ymbarél y brand. Mae deiliad y fasnachfraint yn berchen ar y lleoliad hwnnw ac yn ei weithredu gan ddefnyddio enw brand, logo, cynhyrchion, gwasanaethau ac asedau eraill y masnachfreiniwr.

Cysylltwch

Rwyf bob amser yn chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous. Gadewch i ni gysylltu.

bottom of page