top of page
1675434371-005201800.jpeg

Darparu llawer o wahanol wasanaethau glanhau ar draws 
Birmingham 

Glanhau Cerbydau

Os ydych wedi eich lleoli yn Birmingham – gallwn ddod i lanhau eich car. Mae yna wahanol fathau o wasanaethau glanhau. Gallwch ddewis o valet sylfaenol, valet mini, valet llawn, yn dibynnu ar gyflwr y car a'ch dewisiadau. Gallwch weld ein prisiau ar gyfer ceirYMA.

Os ydych chi am weld eich cerbyd fel un newydd sbon eto, yna byddech chi eisiau dewis valet llawn. Mae'n cynnwys siampŵ tu mewn llawn, mae'r drws yn cau wedi'i lanhau, wedi'i hwfro a'i lwch y tu mewn, olwynion allanol golchi dwylo, cwyr allanol wedi'i selio, bae cist a pheiriant wedi'i lanhau, ffenestri'n cael eu glanhau y tu mewn a'r tu allan, chamois yn sych, teiars. Dim ond rhan o'r rhestr lawn o wasanaethau glanhau yw hyn. Yn y diwedd, fe welwch eich car mewn cyflwr ystafell arddangos.
 

Get a FREE Fleet Cleaning Quotation

After you have submitted this form we will contact you to arrange a in person site survey/meeting 

Type of Cleaning
How Many Vehicles do you have in your fleet?
1-10
11-25
26-40
40-60
60+
Do you have a WashBay or Pacific Cleaning Area
Yes
No
Do you have Mains Water and Electric
bottom of page