top of page

Our Team.

Rydym yn bwriadu llogi rhai aelodau tîm canfasio rhan amser i fynd o amgylch yr ardal i bostio a gosod posteri a thaflenni yn hyrwyddo Brand a chwmni JJCS. Byddwch yn ymuno â thîm o werinwyr felly peidiwch â gwneud dim ond gwnewch gais                       

Gofynion 

  • Rhaid bod yn 17 oed a throsodd

  • Rhaid gallu engage mewn sgwrs gyfeillgar gyda darpar gwsmeriaid

Ein Tîm.

August 29, 2018 430-600 PM Room 204 (2)_edited.jpg

Rydyn ni'n bwriadu llogi gweithiwr glanhau rhan amser i helpu i lanhau cartrefi mwy aamp; adeiladau ar draws Birmingham Byddwch yn ymuno â thîm o werinwyr felly peidiwch â gwneud dim ond gwneud cais heddiw.

 Edrychwch ar ofynion y swydd isod.

Gofyniadentau ​​

  • Rhaid bod yn 17 oed a throsodd

  • Rhaid gallu cymryd rhan mewn cyfarfod cyfeillgarrsation gydacwsmeriaid

  • Rhaid cael profiadau glanhau

  • Rhaid cael DBS

bottom of page