top of page
IMG_8848.HEIC

Darparu llawer o wahanol wasanaethau Glanhau Clustogwaith ar draws Birmingham 

Glanhau Clustogwaith

Mae gan JJ Cleaning Services ystod o wasanaethau glanhau proffesiynol hefyd yn cynnwys glanhau rygiau, glanhau/adfer clustogwaith dodrefn, a gwasanaethau glanweithdra.

Ar gyfer y mannau anodd eu glanhau hynny rwy'n darparu gwasanaeth glanhau arbenigol ar gyfer pethau fel glanhau matresi (gan gynnwys Dileu Gwiddon Llwch) – Damweiniau Anifeiliaid Anwes – Llaeth, Wrin & Cael gwared ar arogl.

Rwyf hefyd yn darparu Gwasanaethau Glanhau Carpedi Masnachol i Westai, Cartrefi Nyrsio, Swyddfeydd ac Adeiladau Busnes yn Birmingham & Solihull.
bottom of page