top of page

DISGRIFIAD CYNNYRCH

Bydd yn cael gwared ar dasgau sment a morter, budreddi, olew, saim a staeniau anodd eu tynnu eraill, o waith brics, patios, garejys, palmentydd, lloriau concrit a warysau.

Sylwch fod y meintiau pecyn 25L a 200L yn cael eu gwneud i archeb yn unig a byddant yn cael eu gwerthu cyn-waith. Mae isafswm archeb o 16 uned ar gyfer maint pecyn 25L.

 

CAIS

Gwneud cais gyda brwsh a gadael i sefyll am 10-15 munud - peidiwch â gadael i sychu. Prysgwydd gyda brwsh anystwyth yna rinsiwch yn drylwyr gan ddefnyddio pibell ddŵr. Gellir ei ddefnyddio heb ei wanhau ar gyfer staeniau ystyfnig. I gael gwared ag efflorescence gwanwch 4 rhan o ddŵr, brwsiwch ymlaen a rinsiwch i ffwrdd. Sylwch: bydd y cynnyrch hwn yn ymosod ar galchfaen a marmor.

Sylwch fod 25L a meintiau mwy yn destun taliadau Cludiant Nwyddau Peryglus ac ni allant fynd ar gludwyr safonol.

Bond it Brick & Patio Cleaner

SKU: BDH0 80/81/82/83
£16.00Price
5 Liters
    bottom of page