top of page
82466835-8DCD-434B-B5D0-1AEA8485D08B.heic

Darparu gwasanaethau golchi pwysau ar draws Birmingham i fasnachol & cwsmeriaid preswyl 

Golchi Pwysau

Yma yn JJ Cleaning Services rydym yn glanhau, palmant bloc, concrit, tarmac a cherrig naturiol. Ar gyfer cymwysiadau masnachol sy'n cynnig gwasanaethau cladin a glanhau stêm i gadw ar ben dyletswyddau rheoli eiddo.

Fel busnes lleol yn Birmingham, rydym yn ymfalchïo mewn cadw'r ddinas yn lân a darparu canlyniadau proffesiynol a gwerth i'n cwsmeriaid. Gan ein bod yn lleol rydym bob amser yn gwneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei wneud yn iawn a dyma ein haddewid.

All prices on this page are a guide only. All jobs will be subject to a visual inspection and may vary due to conditions of the roof, frequency of cleaning, size and etc. 

delwedd8.jpeg

2 Rhodfa Car


Prices start at £150

£5.00 per square meter 

 

247055_NEW240007_IMG_00_0000_max_476x317.jpeg

3 Rhodfa Car

Prices start at £170

£6.50 per square meter 

bottom of page