top of page

Blue Light Card Holder

Free

Archebwch Nawr

Mae'r cerdyn hwn ar gyfer gwasanaethau brys y DU a Staff y GIG yn unig 

 
 

Pa fuddion ydych chi'n eu cael gyda Cherdyn Golau Glas?
 

Mae'r cerdyn yn rhoi mynediad i gannoedd o fanwerthwyr a lleoliadau sy'n cynnig ystod eang o ostyngiadau o gategorïau fel gwyliau, ceir, diwrnodau allan, ffasiwn, anrhegion, yswiriant, ffonau, a llawer mwy - gan arbed arian i chi trwy gydol y flwyddyn.

 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer Cerdyn Golau Glas y GIG?

Os ydych chi'n feddyg GIG, yn gweithio i'r Gwasanaeth Ambiwlans neu'n weithiwr cymorth y GIG, mae'r Cerdyn Golau Glas yma i gynnig gostyngiadau GIG i chi. Mae'r cerdyn hefyd yn dod â'r holl wasanaethau, y GIG, Gwasanaeth yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Ambiwlans a Gwasanaethau Brys eraill ynghyd i roi'r un gostyngiadau i bawb.

bottom of page